Róża do wszystkich rzeczy – wystawa w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce