Od 15 stycznia można składać wnioski o bezzwrotne subwencje w ramach Tarczy Finansowej 2.0.  Pomoc jest adresowana do mikro, małych i średnich firm, które z powodu drugiej fali pandemii COVID-19 zostały zmuszone do ograniczenia lub zawieszenia swojej działalności. Czy ta pomoc obejmie również branżę kwiaciarską?

Jak najbardziej. Branża florystyczna została jako jedna z ostatnich dopisana do listy firm, które mogą wnioskować o wsparcie. Żeby otrzymać dotację, trzeba posiadać kod PKD 47.76 Z  (Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach) oraz spełnić dwa inne, kluczowe warunki: zatrudniać pracowników i doświadczyć co najmniej 30% spadku dochodów.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać subwencję?

 • Trzeba być przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • Prowadzić działalność w trzech datach (31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. i w dniu składania wniosku o subwencję) w przynajmniej jednym kodzie PKD wskazanym w ramach Tarczy Finansowej 2.0.
 • Zatrudniać na dzień 31 grudnia 2019 r. co najmniej 1 pracownika, ale nie więcej niż 9 pracowników. W przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę, liczy się stan zatrudnienia na dzień 31 lipca 2020 r. (Za pracownika uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.)
 • Odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Okresy te porównujemy do analogicznych okresów w 2019 roku.
 • Nie posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję. Za zaległość nie są uznawane płatności odroczone lub rozłożone na raty, jak również złożenie wniosku do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tarcz antykryzysowych.
 • Posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jej główny beneficjent rzeczywisty nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”.

Ile można otrzymać?

Kwota subwencji finansowej jest liczona w łatwy sposób. Mnożymy sumę pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę na 30 września 2020 r. przez wartość progu zgodną ze spadkiem obrotów gospodarczych.

Jak sumować etaty? Przede wszystkim pamiętajmy, że może ich być maksymalnie 9. Można je sumować, czyli jeśli mamy dwóch pracowników na półetatu, to jest to jeden etat. Natomiast wartość progu to kwota jaką można otrzymać na jeden etat.

Obliczenie subwencji finansowej dla mikrofirmy odbywa się według poniższych zasad:

 • 18 tys. zł na pracownika (etat) przy spadku obrotów w przedziale od 30% do 60%,
 • 36 tys. zł na pracownika (etat) przy spadku obrotów od 60% do 100%.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Wniosek należy złożyć w terminie od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r. . Można to zrobić za pośrednictwem bankowości elektronicznej w każdym z 17 komercyjnych banków.
 • Rozpoznawanie wniosku o subwencję trwa co do zasady do kilku dni roboczych.
 • Ważne: środki przekazane w formie subwencji finansowej przedsiębiorcy nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia.
 • Sięgając po środki z Tarczy Finansowej należy dowiedzieć się także kiedy subwencja finansowa będzie podlegać umorzeniu i jakie są zasady jej wydatkowania. Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://pfr.pl/tarcza.html

Podsumowując: czy kwiaciarze mają się z czego cieszyć? Na pewno nie wszyscy. Warunki postawione w programie pokazują, że pomoc nie będzie dostępna dla sporej części firm w branży. Wiele kwiaciarń tworzą osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników. Dla nich ta pomoc nie będzie dostępna. Nie skorzystają z niej także nowe firmy w branży oraz ci przedsiębiorcy, którzy nie posiadają właściwego PKD.

O autorze

Janusz Błaszczyk

Współzałożyciel i Redaktor Naczelny forumkwiatowe.pl - portalu dla florystów i nie tylko. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego. Z florystyką związany od 1989 roku. Na stałe mieszka i pracuje w Krakowie... Więcej o autorach ForumKwiatowe.pl...