Teologia w kwiatach część A: Od Adwentu do 2 lutego

17/11/2014

tynke1

7-9 listopada 2014 w Tyńcu został rozpoczęty cykl nowych spotkań związanych z rokiem liturgicznym. Przewodnikiem po tajemnicach wiary wpisanych w liturgię są w tym cyklu kompozycje z kościoła tynieckiego.

Tak się złożyło, że z sześciu osób uczestniczących w sesji tylko jedna nie uczestniczyła dotąd w żadnym z warsztatów, ale przeszła przez maraton, jakim była sesja w Kaliszu obejmująca cały rok liturgiczny. Po tamtym maratonie podzieliłem ten materiał na 3 części. Dla uczestników warsztatów  sesja stała się wyznacznikiem możliwości i sensu dalszej nauki.

Zaczęliśmy od rozmowy na temat dekoracji w naszych kościołach, które wiążą się z liturgią Adwentu i okresu Bożego Narodzenia. W kontekście tego doświadczenia, nowego znaczenia nabrało przypomnienie ogólnych założeń tynieckiej ikebany i zasad zastosowania stylów podstawowych do kompozycji liturgicznych (piątek).

W sobotę od rana zaczęliśmy przegląd kompozycji tynieckich (1 tom e-booka: Kwiaty przy ołtarzu. Dar i modlitwa – na nośniku CD) z poszerzonym komentarzem. Komentarz wyjaśniał środki zastosowane w celu budowania konkretnego przekazu, zatem był lekcją czytania orędzia liturgicznego przełożonego na obraz (kompozycja). Wyjaśniał też duchowe znaczenie orędzia w osobistym życiu wiarą.

Stawialiśmy sobie pytania: Co nowego w przeżywanie Adwentu wnosi wieniec adwentowy położony na ołtarzu Niepokalanej?

Jak ukazać czas długiego oczekiwania ludzkości na obiecanego Mesjasza? Jak pokazać tajemnicę Maryi oczekującej na narodzenie Syna w oparciu o świecę roratnią? Sama wstążka zawiązana na świecy wystarczy? Ta wstążka ukazuje coś istotnego czy więcej zaciemnia?

Jak pokazać początek Nowego Roku Łaski, korzystając z symbolicznego naczynia kształcie łodziCo oznacza płonąca świeca osadzona w naczyniu? Co oznaczają kwiaty, co gałęzie? Co da się odczytać w Kolekcie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia)?

Jak przeżywamy Drugie Narodziny Syna Bożego? Co samo określenie Drugie Narodziny nam przypomina? Co nam zostało z wstrząsającego do głębi doświadczenia pasterzy, którzy wezwani przez aniołów, poszli w środku nocy z pokłonem do Dziecięcia leżącego w żłobie?

Co nam mówią formy przedstawienia Dziecięcia w szopce, które widzimy w naszych kościołach? Co o przychodzącym Synu Bożym mówi nam Wschodzące słońce? Jak pokazać związek Bożego Narodzenia ze zbawieniem? Jak odczytać konstrukcję w kompozycji przy krzyżu ołtarzowym? Co oznacza zamknięty krąg w dolnej części kompozycji? Jak rozumieć łuk podnoszący się w stronę krzyża? Co mówi nam [gwiazda] znak dla wędrowców ze Wschodu?

tyniecx5

Jakie jest przesłanie ich długiej wędrówki, ich poszukiwań w Jerozolimie, ich pokłonu i złożonych darów? Chrzest Pański w Jordanie – co objawia? Co mówi nam obraz porzuconych łodzi i sieci na brzegu jeziora? Dlaczego sieci są rozciągnięte na ziemi, na pierwszym planie? Dwie odsłony Ofiarowania Pańskiego (2 lutego): Światło na oświecenie pogan – jak przełożyć na obraz? Kapłan i Ofiara Nowego Przymierza – jak to odczytać?

Poza materiałem z e-booka, w sobotę po południu doszły uzupełnienia: wersja pokłonu pasterzy (szopka) z 2013, Objawienie Pańskie z 2014, kompozycje na 2, 3 i 5 niedzielę zwykła roku A, na 2 niedziele zwykłą roku C, Ofiarowanie Pańskie 2014.

Uzupełnienie wykazało, że powrót do tematu w kolejnym roku liturgicznym nie oznacza powtarzania raz opracowanego rozwiązania, ale jest systematycznym jego dopracowywaniem, w celu jak najlepszego wydobycia orędzia.

tyniecx21

O autorze
o.Hieronim St. Kreis OSB

o.Hieronim St. Kreis OSB

Profes tyniecki od roku 1983. Studiował teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; święcenia kapłańskie przyjął w roku 1989. Od roku 1990 pracuje nad zastosowaniem ikebany w liturgii. Więcej o autorach ForumKwiatowe.pl...