Bariery rozwoju branży kwiatowej w Polsce

20/12/2012

Koniec roku jest zawsze doskonałym momentem do podsumowań. Jeden z najlepszych okresów sprzedażowych branża florystyczna ma już za sobą: okres sprzedaży Bożonarodzeniowej. Inwentaryzacje przed nami, a dla wielu przedsiębiorców będzie to również okres weryfikacji dotychczasowych działań. Spowolnienie gospodarcze jest faktem i planując dalszy rozwój naszych firm należy ocenić szanse i zagrożenia charakterystyczne dla tej branży. Niewątpliwie pomoże nam w tym badanie koniunktury na rynku kwiatowym przeprowadzone przez Andrzeja Dąbrowskiego – konsultanta w biznesie florystycznym z Grupy Florystycznej Florand.

Co myślą o obecnej sytuacji na rynku przedsiębiorcy związani z rynkiem kwiatowym w Polsce?

 

Badania przeprowadzono na grupie 200 przedsiębiorców. Uczestnicy ankiety w zdecydowanej większości (88%) mówią jednym głosem: ogólna sytuacja gospodarcza nie sprzyja funkcjonowaniu firm w branży kwiatowej. Wśród czynników stanowiących największe bariery rozwoju przedsiębiorstw wskazywane są trzy główne: koszty zatrudnienia (wskazało na nie 67,4% respondentów), aktualna sytuacja gospodarcza (66,9%) oraz nieuczciwa konkurencja (54,7%).

Bardzo ciekawym czynnikiem jest 3 z elementów – nieuczciwa konkurencja. Równouprawnienie w dostępie do towarów i usług jest dzisiaj normą. Niestety ta „równość” jest również szansą dla tzw. nieuczciwej konkurencji. Firmy prowadzące działalność w szarej strefie, osoby kupujące incydentalnie większe ilości towaru dokonują zakupów w tych samych cenach co legalni przedsiębiorcy, ponoszący pełne koszty prowadzenia działalności. Dysproporcja w obciążeniach musi przekładać się na ceny oferowanych produktów finalnych i wynikające z tego zagrożenie – zdecydowanie mniejszej konkurencyjności.

Warto przyglądnąć się również pozostałym barierom rozwoju przedsiębiorczości branży florystycznej Najczęściej wymieniane są tutaj podatki, wysokie obciążenia na rzecz państwa (42,5%), silna konkurencja na rynku (29,8%) oraz mała pomoc ze strony państwa (wskazywana przez co trzeciego przedsiębiorcę).

Utrzymanie się na polskim rynku kwiatowym wymaga wiele wysiłku od przedsiębiorcy– to najczęściej wskazywana odpowiedź (82% ankietowanych) wśród kilku stwierdzeń opisujących funkcjonowanie firm. Kolejne stwierdzenia potwierdzają to, że w aktualnej sytuacji gospodarczej ciężko przetrwać małym firmom (74%), oraz że tylko firmy z dużym kapitałem mogą pozwolić sobie na intensywny rozwój (58,6%). Jak widać z dalszych danych ankietowych, optymizm co do przyszłości firm działających w branży jest umiarkowany!

W ankiecie badane są także koszty płac, zatrudnienia, cen towarów. Analizowana jest wielkość firm i ośrodków, w których działają. Na koniec autor podejmuje też próbę prognozy dla branży na kolejny rok. Pełny tekst i analiza dostępne są na stronie florand.com.pl.

O autorze
Forum Kwiatowe

Forum Kwiatowe

Dostarczamy treści dla florystów, właścicieli kwiaciarń i freelancerów. Masz coś do powiedzenia o florystyce i chcesz się tym podzielić z innymi miłośnikami kwiatów? Dowiedz się jak dołączyć do grona autorów. O autorach forumkwiatowe.pl