W czasach szybkiej komunikacji, natychmiastowego przepływu informacji rodzi się pytanie o rolę, jaką na rynku będą spełniać czasopisma drukowane. Dyskusje na ten temat przypominają wprawdzie trochę tę o ocieplaniu się klimatu. Każdy tutaj ma swoje zdanie, ale liczby są nieubłagane. W ciągu ostatnich lat spada sprzedaż pism drukowanych, a wśród magazynów kolorowych zaobserwowano nawet 20% spadki nakładów. Na te liczby wpływają różne czynniki, a niebagatelnym jest z pewnością łatwy dostęp do darmowych informacji publikowanych w mediach internetowych. Młode pokolenie potencjalnych nabywców, które jest najmocniej związane z internetem może w niewielkim stopniu lub w ogóle nie zostać stałą klientelą papierowych wydawnictw.

Wszystkie te przeciwności z pewnością wpływają na kondycje wydawnictw papierowych. Uświadomiła nam to, podczas powitania na gali z okazji wydania setnego numeru czasopisma NDIO-Flora, jego Redaktor Naczelna, Bogda Kalińska-Pawęska. Witając przybyłych gości podziękowała współpracownikom i przyjaciołom pisma za wieloletnią, owocną współpracę. Zapewniła nas też, że mimo wspomnianych trendów, niezbyt sprzyjających papierowym wydawnictwom, możemy być spokojni o kolejne numery NDIO-Flora. Pismo to już od 16 lat uczestniczy w życiu branży florystycznej dostarczając informacji i kwiatowych inspiracji – tak też pozostanie!

Bogda Kalińska-Pawęska, Redaktor Naczelna NDIO Flora. Fot.: Paweł Stafij

Złote okładki setnego numeru NDiO-Flora. Fot.: Paweł Stafij

Magdalena Watemborska, Anna Rajewska, Ewa Siennicka, Aleksandra Niemiec. Fot.: Paweł Stafij

Jolanta Supel odbiera złotą legitymację NDiO-Flora. Fot.: Paweł Stafij

Przyjaciele czasopisma otrzymali specjalne podziękowania, a osoby które najdłużej współpracują z redakcją wyróżniono złotymi legitymacjami prasowymi. Na galę zaproszeni zostali przedstawiciele firm współpracujących z pismem, min.: Marek Janczy – prezes Poczty Kwiatowej, Grzegorz Woźniak – właściciel VICTORIA Floral Products, Anna Małcużyńska – dyrektor biura SIGMA International, Lena Stryjska – przedstawiciel Smithers-Oasis Company, Krzysztof Moryc – przedstawiciel VHV Flowers and Greens Polska oraz inni znamienici goście, będący przedstawicielami firm z branży florystycznej. Spotkaliśmy wielu wspaniałych florystów, między innymi Aleksandrę Niemiec, Dominikę Będkowską-Gajda, Katarzynę Nawrot-Radwan, Kazimierę Wilczyńską, Kamila Lutostańskiego, Agnieszkę Mitko-Kominek, Monikę Bębenek, Marka Kucharskiego, Zygmunta Sieradzana oraz Macieja Krzusa.
Do szacownego towarzystwa dołączyli również wydawca portalu ForumKwiatowe.pl Julia Błaszczyk oraz nasz redaktor naczelny Janusz Błaszczyk.

Cieszymy się z tego zaproszenia i otrzymanego specjalnego podziękowania. Życzymy naszym koleżankom z redakcji NDIO Flora kolejnych jubileuszy. Dziękujemy za wspólne spędzony czas i mamy nadzieję, że czasopismo jeszcze nie raz zaskoczy swoich czytelników.

Podziękowanie dla Janusza Błaszczyk, założyciela portalu Forum Kwiatowe za życzliwość, otwartość na wszelkie działania wspierające rozwój florystyki i za przychylność, na którą zawsze można liczyć. Fot.: Paweł Stafij

O autorze
Forum Kwiatowe

Forum Kwiatowe

Dostarczamy treści dla florystów, właścicieli kwiaciarń i freelancerów. Masz coś do powiedzenia o florystyce i chcesz się tym podzielić z innymi miłośnikami kwiatów? Dowiedz się jak dołączyć do grona autorów. O autorach forumkwiatowe.pl