Pandemia COVID-19 silnie wpłynęła na rynek kwiatów i roślin powodując straty na każdym poziomie biznesu – od kwiaciarni po producentów, od mikro firm po duże przedsiębiorstwa. Liczenie strat jeszcze się nie skończyło i nie wiadomo też co przyniosą kolejne miesiące: czy rynek szybko wróci do stanu sprzed pandemii czy może czekają nas kolejne ograniczenia związane z drugą falą zakażeń?

Na te pytania trudno dzisiaj znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Dziś cieszymy się z przynajmniej częściowego zniesienia ograniczeń, które pozwoliło na otwarcie kwiaciarń. Gorzej wygląda branża weselna, która tkwi w stagnacji zamiast osiągnąć przewidywane w tym roku rekordowe obroty. Koronawirus zakłócił funkcjonowanie rynku już na początku marca i do dzisiaj nie znamy jego rzeczywistego wpływu na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw w całej branży. W związku z tą nową, trudną sytuacją cztery organizacje (Union Flowers, ENA, AREFLH i Copa Cogeca) reprezentujące różne segmenty tego sektora w Unii Europejskiej połączyły działania aby zmierzyć wpływ ekonomiczny COVID-19 podczas szczytu kryzysu związanego z pandemią w marcu i kwietniu 2020.

Jakie straty poniosła branża kwiatowa w Europie?

W maju otrzymano dane z 17 krajów Unii Europejskiej. Posłużyły one do stworzenia raportu, w którym podano informacje na temat strat branży kwiatowej. Wyniosły one około 4,12 mld EUR w marcu i kwietniu 2020 r. Raport obejmuje cztery sektory: kwiaty cięte, rośliny doniczkowe, cebule i zasoby szkółkarskie. W sektorze roślin cebulowych straty wyniosły 72 miliony Euro, firmy z branży kwiatów ciętych straciły ponad miliard Euro (1 065 000 000 Euro), podobnie jak szkółki (1 131 000 000 Euro), wartościowo największe straty odnotowane w sektorze roślin doniczkowych, bo prawie dwa miliardy Euro (1 852 000 000 Euro).

Ten pierwszy szacunek wyraźnie pokazuje brutalny wpływ pandemii na rynek roślin. Autorzy raportu stwierdzili, że straty te nigdy nie zostaną odzyskane, zostały one nieodwracalnie poniesione przez tysiące unijnych firm z sektora kwiatów i roślin. Niestety dotychczas nie widać jednolitej, skoordynowanej reakcji ze strony rządów poszczególnych krajów Unii, tym bardziej podkreśla się potrzebę bardziej znaczącego i bezpośredniego wsparcia finansowego dla tego sektora. Pandemia sprawiła, że wiele branż zamarło, czy rynek kwiatowy może liczyć w tej sytuacji na wsparcie?

Cztery wspomniane organizacje jeszcze w czerwcu zwróciły się w tej sprawie do DG AGRI, dyrekcji generalnej Komisji odpowiedzialnej za politykę UE w dziedzinie rolnictwa. Opierając się na kluczowych informacjach z badania, przedstawiciele sektora podkreślili, że do tej pory brak wsparcia finansowego na poziomie UE nie zapewnił wystarczających warunków dla rentowności produkcji i struktur rynkowych w całej UE. „Sytuacja rynkowa jest daleka od normalizacji i pomimo ponownego rozpoczęcia działalności w większości krajów UE perspektywy dla tego sektora w całej Unii są niepewne. Skoordynowane wsparcie finansowe jest konieczne aby zachować integralność jednolitego rynku UE i zapewnić zrównoważone warunki działalności w całej Unii bez ryzyka zakłóceń wynikających z konkurencji na rynku ”- nalegali przedstawiciele sektora.

Komisja Europejska, pomimo dostrzeżenia faktu, że ​​sektor kwiatów i roślin najbardziej (w całym sektorze rolnictwa) ucierpiał wskutek kryzysu związanego z COVID-19, skierował przedstawicieli czterech branż do poszukiwania wsparcia na poziomie krajowym z przyszłych funduszy unijnych, argumentując, że budżet unijny na rolnictwo sam nie może zostać wykorzystany do zapewnienia bezpośredniego wsparcia dla tych branż lub jakichkolwiek innych w sektorze rolnictwa. To jednak nie koniec rozmów na ten temat: spotkanie podsumowujące z Komisją Europejską zostało zaplanowane na koniec roku, aby dokonać podsumowania sytuacji w perspektywie całego roku 2020.

O autorze

Forum Kwiatowe

Dostarczamy treści dla florystów, właścicieli kwiaciarń i freelancerów. Masz coś do powiedzenia o florystyce i chcesz się tym podzielić z innymi miłośnikami kwiatów? Dowiedz się jak dołączyć do grona autorów. O autorach forumkwiatowe.pl