Trzej Mędrcy ze Wschodu

06/01/2014

 

pokłon mędrców

O Wschodzie,
blasku światłości wieczystej
i Słońce sprawiedliwości;
przyjdź i oświeć
żyjących w mroku i cieniu śmierci

Antyfona do Magnificat z 21 grudnia

Dziś obchodzimy święto Objawienia Pańskiego, które nazywamy potocznie świętem Trzech Króli. Na tę uroczystość w tynieckim kościele pojawiła się dekoracja, która powstała zgodnie z założeniami tynieckiej ikebany – jest zatem rodzajem symbolicznej ilustracji związanej z liturgią tego dnia.  Na zamieszczonych zdjęciach można zobaczyć centralną kompozycję barokowego ołtarza, w otoczeniu patronów opactwa i parafii, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz kompozycję przy krzyżu ołtarzowym. Jak rozumieć symbolikę kompozycji?

panorama

Kompozycja centralna

Antyfona umieszczona na wstępie tego tekstu jest kluczem do rozumienia centralnej kompozycji.
W trzech mędrcach szukających nowo narodzonego króla żydowskiego

wschód idzie na zachód
by dotrzeć aż do Wschodu
wróci inną drogą
(Msza z kolędą)

Prowadzi ich tajemnicza gwiazda, która znika gdy docierają do Jerozolimy i pytać muszą przywódców, arcykapłanów i uczonych ludu, bo z pomocą tych poszukiwaczy prawdy z daleka Bóg szuka wiary Wybranego Narodu. Rozwijają zwoje i znajdują miejsce: Betlejem judzkie.
Gdy już wie król Herod i Jerozolima – gwiazda wraca. Wskazuje dom z dala od królewskiego dworu. W Dziecięciu rozpoznają: Króla, Boga i Człowieka, który przejdzie przez bramę śmierci.

 

ikebana tyniecka

Tło z 4. niedzieli Adwentu i Bożego Narodzenia – niebo wstającego dnia.

Naczynie z czarnego szkła w swoim kształcie pachnie dalekim wschodem.
Wachlarz żółtopomarańczowy – słońce.
Kosodrzewina – Bóstwo Jezusa Chrystusa.
Poinsecja – Jego Człowieczeństwo.
Pęd anemonu japońskiego z owocnikami:
nad wachlarzem – gwiazda prowadząca mędrców;
pod poinsecją – wskazuje Władcę gwiezdnych obrotów.

W kolorach frezji nawiązanie do darów mędrców:
żółty – złoto,
biały – kadzidło,
fioletowy – mirra.

Wschód jest tu!

 

krzyż

Kompozycja pod krzyżem

Konary sosny, to rozpoczęty rysunek klepsydry.
Jej dolna część jest już wypełniona, bo Wcielenie Syna Bożego jest rozpoczęciem
dzieła zbawczego.
Obok czerwonej poinsecji – Człowieczeństwo Chrystusa,
pęd kosodrzewiny wskazuje na Jego Bóstwo.

Białe frezje (w połowie wysokości krzyża) – gwiazda wskazująca poszukiwane Dziecię.

Klepsydrę na górze zamknie śmierć Chrystusa na krzyżu w Wielki Piątek.
Utrwali ona węzeł Nowego i Wiecznego Przymierza zawiązany przez Wcielenie.

 

autor: o. Hieronim St. Kreis OSB

O autorze
o.Hieronim St. Kreis OSB

o.Hieronim St. Kreis OSB

Profes tyniecki od roku 1983. Studiował teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; święcenia kapłańskie przyjął w roku 1989. Od roku 1990 pracuje nad zastosowaniem ikebany w liturgii. Więcej o autorach ForumKwiatowe.pl...