Co to jest BDO? Baza Danych Odpadowych (BDO) to specjalny rejestr gromadzący podmioty wprowadzające do obroty produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujące odpadami. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić od 1 stycznia 2020 r. ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Rejestr prowadzą marszałkowie województw.

Czy kwiaciarnie mają obowiązek wpisu do BDO?

Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju odpady generuje twoja firma. Zacznijmy od reklamówek. Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) zobowiązani są uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek. Obowiązek ten powinni zrealizować do dnia 31 grudnia 2019 r.

Jeżeli nie oferujesz swoim klientom toreb na zakupy wykonanych z tworzywa sztucznego, to obowiązek rejestracji w BDO ciebie nie dotyczy. Co więcej, bardzo lekkie torby na zakupy z tworzyw sztucznych tzw zrywki, nie podlegają opłacie recyklingowej, a więc sklepy, które oferują wyłącznie takie torby również nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru BDO.

Czy to oznacza, że florysta nie musi zawracać sobie głowy BDO? Nie, bo przecież reklamówki to nie jedyne odpady, jakie może generować kwiaciarnia. A co jeśli chcesz wymienić toner w drukarce, świetlówki w sklepie (świetlówki to odpad niebezpieczny o kodzie 16 02 13*), czy żarówki? Możesz być także zwolniony z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO jeżeli na przykład do ich wymiany wezwiesz firmę zajmującą się tym profesjonalnie i to ona będzie wytwórcą powstałych w ten sposób odpadów – a nie twoja kwiaciarnia.

Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż  w wyniku zleconej usługi wytwórcą odpadów staje się podmiot, któremu ją zlecono. Warto więc pomyśleć  o zawarciu odpowiedniej umowy.

www.pit.pl

Odpady niebezpieczne

Zgodnie z ustawą o odpadach ewidencja dotyczy przedsiębiorców, którzy wytwarzają śmieci inne niż komunalne lub generują odpady niebezpieczne. Warto więc zastanowić się, czy przypadkiem produkty znajdujące się w kwiaciarni nie powodują obowiązku wpisu do ewidencji. Do odpadów niebezpiecznych należą między innymi:

  • Resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna,
  • aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
  • środki ochrony roślin,

Warto też wiedzieć, że odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne gospodarstw domowych i nie podlegają ewidencji. Ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO w tym konkretnym zakresie.

Aby sprawdzić czy twoja firma nie ma obowiązku zarejestrować się do BDO kliknij TUTAJ i wypełnij ankietę. Jak informuje ustawodawca otrzymany jej wynik ma charakter informacyjny, nie stanowi wiążącej wykładni prawa i nie zwalnia podmiotu z odpowiedzialności prawnej za niezłożenie lub błędne złożenie wniosku. Jeżeli po udzieleniu odpowiedzi nadal masz wątpliwości, czy twoja działalność podlega wpisowi, skontaktuj się właściwym urzędem marszałkowskim.

O autorze

Forum Kwiatowe

Dostarczamy treści dla florystów, właścicieli kwiaciarń i freelancerów. Masz coś do powiedzenia o florystyce i chcesz się tym podzielić z innymi miłośnikami kwiatów? Dowiedz się jak dołączyć do grona autorów. O autorach forumkwiatowe.pl