Od 31 października do 2 listopada cmentarze były zamknięte w związku z rosnącą liczbą osób zakażonych koronawirusem. Sprzedawcy kwiatów, którzy w związku z tym ponieśli straty mają otrzymać wsparcie. Rozporządzenie w tej sprawie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw w poniedziałek wieczorem.

Rząd przygotował rekompensaty dla sprzedawców chryzantem, które wypłaci Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z rozporządzenia wynika, że sprzedawca otrzyma:

 • 20 złotych za sztukę chryzantemy doniczkowej,
 • 3 złote za sztukę chryzantemy ciętej.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać pomoc?

Sprzedawcą może być mikroprzedsiębiorstwo, oraz małe lub średnie przedsiębiorstwo, które wykaże, że zagraża mu “utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19”. Takim ograniczeniem jest właśnie decyzja o zamknięciu cmentarzy na Wszystkich Świętych.

Ponadto przedsiębiorca musi wykazać, że posiadał przygotowanych do sprzedaży:

 • co najmniej 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości,
 • co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.

Z pomocy można skorzystać, jeżeli oddało się już chryzantemy m.in. organizacjom pozarządowym lub samorządom. W takim przypadku liczba chryzantem oddanych zostanie przemnożona przez stawkę pomocy.

Termin i miejsce złożenia wniosku

Wniosek można złożyć tylko do najbliższego piątku 6 listopada do kierownictwa biura powiatowego ARiMR. Agencja ma czas na wypłatę rekompensat do 31 grudnia.

Formularz wniosku

Wzór formularza zostanie udostępniony przez Agencję. Będzie on zawierać takie dane jak:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i siedzibę,
 • PESEL albo NIP, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany;
 • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
 • miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem;
 • oświadczenie, że posiadacz chryzantem ubiegający się o pomoc jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19;
 • inne oświadczenia związane z wnioskowaną pomocą.

Dalsze procedury

Do 16 listopada przedsiębiorca musi oddać kwiaty, które mu zostały jako bioodpady i do 30 listopada złożyć potwierdzenie odbioru do kierownika biura powiatowego Agencji.

Posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

O autorze

Forum Kwiatowe

Dostarczamy treści dla florystów, właścicieli kwiaciarń i freelancerów. Masz coś do powiedzenia o florystyce i chcesz się tym podzielić z innymi miłośnikami kwiatów? Dowiedz się jak dołączyć do grona autorów. O autorach forumkwiatowe.pl